Equillence Center Tavela

Vammaisratsastus

Heidi Mattila tarjoaa vammaisratsastustunteja Tavelassa

Ratsastusta vammaisille ja erityisryhmiin kuuluville. Oli vamma fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen, olet tervetullut harrastamaan!

Heidi Mattila on Suomen Ratsastajanliiton hyväksymä vammaisratsastuksen ohjaaja ja harrastekerhon ohjaaja. Heidin vahvuutena on vankka osaaminen hevosista, omakohtainen kokemus vammaisuudesta ja erikoistarpeista sekä motivaatio vammaisten ja erikoisryhmien kanssa toimimiseen - lapsista aikuisiin. Heidi valmentaa nyt myös Equillence Center Tavelassa!

Valmennuksessa vain taivas on rajana ja osa vammaisratsastajistamme tähtää jopa kansalliselle ja kansainväliselle tasolle pararatsastuksessa.

Suomen Ratsastajainliiton määritelmä vammaisratsastukselle

'"Ratsastus tarjoaa avointa, esteetöntä ja elämyksellistä liikuntaa myös erityisryhmille.

Lajina ratsastus on kaikille samanlainen: Erityisryhmien ratsastuksessa eli vammaisratsastuksessa ratsastuslajia ei muuteta, mutta opetus, varusteet ja olosuhteet voidaan järjestää tilanteen mukaan sopiviksi. Tavoitteena on tukea ratsastajaa erilaisilla toimintatavoilla ja apuvälineillä siten, että ratsastaminen onnistuu turvallisesti ja ratsastaja voi kehittyä omien mahdollisuuksiensa mukaisesti. Ratsastus- ja hevostaitojen opettelemisen rinnalla tulevat mielenvirkistys ja kunnon kohottaminen. Ratsastus voi olla kunto-, hyöty- tai terveysliikuntaa. Myös valmentautuminen ja kilpaileminen on mahdollista aina huippu-urheilutasolle ja Paralympialaisiin asti."

Heidi Mattila kertoo vammaisratsastuksesta

Kenelle?

Haluan palvellla kaikkia vammais- ja erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä. Oli vamma sitten pysyvä tai tilapäinen. Asiakasryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset, liikuntavammaiset ja -rajoitteiset, kuulovammaiset, näkövammaiset, autismin kirjon henkilöt, mielenterveyden häiriöt, sosiaalisista peloista kärsivät, neurologiset erityisvaikeudet, kiputilat...

Itse lasken erityistarpeiseksi henkilön, joka ei syystä tai toisesta pysty tai halua integroitua tavallisessa ratsastuskoulussa ryhmään ratsastamaan, vaikka hän olisi fyysisesti vammaton.

Tavoite: Ratsastustaitojen opettelu niin pitkälle kuin asiakas haluaa ja pystyy.


Ero ratsastusterapiaan?

Vammaisratsastuksen suurin ero ratsastusterapiaan on se, että ratsastusterapia on suunnitelmallista kuntoutusta, jossa ei varsinaisesti opetella ratsastamaan. Ratsastusterapiaan vaaditaan aina lääkärin lähete, jotta sen saa KELAn korvattavaksi. (Toki kuka tahansa voi ostaa yksityisenä henkilönä omakustanteisesti ratsastusterapiapalveluja, mutta hinta on melko suolainen) Ratsastusterapiaa voi tarjota vain koulutettu ratsastusterapeutti.


Vammaisratsastuksen ja ratsastusterapian väliin jäävä alue?

Kukaan ei suoraan palvele näitä asiakkaita, joten haluan tarjota ratsastusta myös näille! Tarkoituksena ei ole ratsastuksen opettelu, sillä osa ei koskaan pysty esim. pitämään ohjista kiinni. Nämä asiakkaat yleensä ovat  ratsastusvyöllä käyntiä meneviä asiakkaita.

Tavoite: Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen hyvinvointi ja mielekkyyden lisääminen omaan arkeen